Συμβόλαια Υποστήριξης

Η EPILOGI.net είναι πάντα κοντά στους πελάτες της.

Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Κάθε πελάτης μας έχει δυνατότητα τεχνικής κάλυψης Ηardware, Software, είτε τηλεφωνικά είτε στις εγκαταστάσεις του είτε μέσω απομακρυσμένης (remote) υποστήριξης.

Ετήσια Σύμβαση Υποστήριξης Λογισμικού (Software)

H EPILOGI.net εξυπηρετεί ανεξάρτητα την Ετήσια Σύμβαση Υποστήριξης του εκάστοτε κατασκευαστή. Πάντα ένας τεχνικός είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει τον πελάτη ενώ παράλληλα φροντίζουμε να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Δωρεάν διάθεση βελτιωμένων εκδόσεων (releases) του Προγράμματος ανεξαρτήτως του αριθμού τους.
  • Δωρεάν διάθεση των οδηγιών αναβάθμισης (update checklists) που συνοδεύουν τις εκδόσεις αυτές (fixing updates και releases).
  • Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Internet e-services) της epsilonnet.
  • Παροχή απαντήσεων μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική υποστήριξη σε ερωτήματα που αφορούν την επίλυση αποριών ή αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που αφορούν στο πρόγραμμα.

Ετήσια Σύμβαση Υποστήριξης Εξοπλισμού (Hardware)

Η EPILOGI.net προσφέρει στους πελάτες της και τη δυνατότητα σύναψης επιπλέον ενός επιπλέον Συμβολαίου με τη μορφή Προαγοράς ωρών για την Επιδιορθωτική Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού (Hardware, Software). Έτσι ο πελάτης εξασφαλίζει προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή του για τις ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν.

Επίσης ο πελάτης έχει δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες από την EPILOGI.net με ωριαία χρέωση ή με χρέωση κατ΄αποκοπή. Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται ειδικό Τεχνικό Δελτίο Εργασίας όπου καταγράφονται οι επισκέψεις, οι ενέργειες και τα αποτελέσματα.


Print  

Τα Γραφεία μας

Χρήσιμα

Κεντρκο Καταστημα

Ρήγα Φεραίου 150
25100, Αίγιο  
Αχαϊα
Ελλάδα

Τηλεφωνο

+30 26910 22290

Emails

info@epilogi.net

ONLINE ΑΓΟΡΕΣ

NEWSLETTERS ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ενημερώσου καθημερινά για τις προσφορές μας