Νέα παράταση για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών

Με το άρθρο 55 του νέου σ/ν που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας εισάγεται διάταξη με την οποία μεταφέρεται η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών Φ.Η.Μ. από τις 31/03/2021 στις 31/06/2021.